Bouwkundige opname bij verbouwing

Bij het aangaan van een verbouwing van uw huis is een bouwkundige opname van levensbelang. Tijdens een bouwproject bestaat er namelijk kans op schade aan objecten in de omgeving van de bouwplaats. Denk hierbij aan de vorming van scheuren of verzakking. Een bouwkundige opname voor de start van de verbouwing zorgt ervoor dat de benadeelde partij niet onterecht de schuld van de schade kan afschuiven op de opdrachtgever of bouwheer. Deze bouwkundige opname, ook wel vooropname genoemd, voorkomt een mogelijke discussie over het moment waarop de schade is toegebracht. Voor de verzekeraars die met het project te maken hebben een cruciaal moment in de bouw dus.

Professionele bouwkundige opname

Bij een bouwkundige opname worden alle bevindingen van schade duidelijk in een verslag weergegeven. Schade die is vastgesteld voor het begin van de verbouwing wordt omschreven en met foto’s aangeduid. Een goede bouwkundige opname zal u herkennen aan de volgende punten:

  • De bouwkundige opname wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij.
  • Deze onafhankelijke partij levert een expert die kennis heeft van zaken.
  • Alle zichtbare schade wordt van top tot teen uitgebreid omschreven in het bouwkundige opname rapport.
  • Naast een omschrijving bestaat het rapport ook uit foto’s van alle schadeplekken.
  • Het rapport beschrijft nauwkeurig de desbetreffende locatie en verwijst naar de bijbehorende foto.

Waarom een bouwkundige opname?

Door voor de verbouwing een expert in te schakelen om een bouwkundige opname te verrichten, zult u veel toekomstige problemen uit de weg gaan. U kunt met een gerust hart de verbouwing starten en beginnen aan het grote project. Een bouwkundige opname in biedt u veel zekerheid en gaat eventuele discussies uit de weg. Echter werken er vaak meerdere partijen aan een bouwproject en worden de werkzaamheden wel eens tussentijds overgenomen door een andere partij. Het maken van een , een tussen opname , is belangrijk om een duidelijke situatieschets te hebben op het op dat moment van de verbouwing.

Zo heeft u een tussenstand van eventuele schade die al is opgelopen tijdens de bouw. Een eindopname , de laatste bouwkundige opname, wordt met hetzelfde doel ingezet na afloop van alle werkzaamheden. Het totaalbeeld van de schade opgelopen bij de bouw moet voor verzekeraars goed in beeld worden gebracht. Met de verschillende bouwkundige opnames bent u verzekerd van een soepel bouwproject zonder moeilijkheden en discussies over schadevorming en eventuele bouwkundige gebreken.