Bouwkundige gebreken

Bouwkundige gebreken zijn gebreken die niet met het blote oog zijn waar te nemen, maar die naar buiten komen nadat u het huis al hebt gekocht. U kunt de verkoper hier in veel gevallen achteraf op aanspreken.

Definitie bouwkundige gebreken

Het kan echter voorkomen dat tijdens de keuring niet alle bouwkundige gebreken zijn opgespoord of zichtbaar waren. U heeft het huis gekocht en komt erachter dat er wel degelijk bouwkundige gebreken in het huis aanwezig zijn! Dit worden ook wel bouwkundige gebreken genoemd.Bouwkundige gebreken zijn gebreken die pas na oplevering werkelijk aan het licht zijn gekomen. Erachter komen dat uw pas gekochte huis toch bouwkundige gebreken bezit is een vervelende ervaring. U mag namelijk als koper zeker wel verwachten dat een huis alle eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik van de woning.

Mededelings- en onderzoeksplicht

Bouwkundige gebreken zouden niet mogen bestaan. De verkoper van een woning heeft namelijk een mededelingsplicht tegenover de koper. Alle bouwkundige gebreken aan een woning die een normaal gebruik ervan in de weg staan moeten gemeld worden. Zo kan de koper hier rekening mee houden en kan de prijs van de woning erop worden aangepast. De bouwkundige gebreken aan een huis zijn een belangrijke factor in de keuze van het kopen van de woning. Tegenover de mededelingsplicht staat de onderzoeksverplichting van de koper. De koper moet zichzelf ook actief inzetten om achter de staat van de woning te komen. Kopers moeten op eigen initiatief een deskundige instellen om een rapport te maken van alle bouwkundige gebreken, om zo de mededelingsplicht van de verkoper te kunnen controleren. Hier wordt een Bouwkundige keuring voor gebruikt, een rapport dat wordt opgesteld door een onafhankelijke partij om beschadigingen binnen het huis te constateren.

Wie is aansprakelijk bij bouwkundige gebreken?

Wie is er bij bouwkundige gebreken aansprakelijk te stellen? Dat ligt aan de garantiebepaling die in de overeenkomst tussen koper en verkoper is opgenomen. Is er een garantiebepaling opgenomen, dan is de verkoper aansprakelijk voor alle bouwkundige gebreken die een normaal gebruik van de woning in de weg staan. Er kan echter wel een discussie ontstaan over de mate van het in de weg staan van normaal gebruik van een woning.
Zoals u kunt lezen is het behandelen van bouwkundige gebreken vaak een lastige zaak. Voorkomen is beter dan genezen, dus zorg voor een goede bouwtechnische keuring vooraf. Met een keuring van Nico van Kleef worden bijna alle bouwkundige gebreken aan het licht gesteld. Heeft u vragen over bouwkundige gebreken, bouwkundige keuringen of andere zaken? Neem dan contact met ons op!